NOT CIECHANÓW

FSNT NOT

Naczelna Organizacja Techniczna to największa organizacja inżynierska w Polsce. Jesteśmy federacją zrzeszającą ponad 40 stowarzyszeń naukowo technicznych, których łączna liczba członków sięga kilkadziesiąt tysięcy. Działamy w całej Polsce. Mamy swoje oddziały we wszystkich większych miastach.

Rada Regionalna w Ciechanowie

Nasza Rada Regionalna zrzesza trzy oddziały Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz kilka kół terenowych. Łączna liczba członków przekracza 200 osób.

Egzaminy Kwalifikacyjne URE

Przy FSNT NOT w Ciechanowie działa powołana przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja kwalifikacyjna nr 449.

Komisja przeprowadza Egzaminy na Uprawnienia Energetyczne w zakresie Dozoru i Eksploatacji dla następujących grup zawodowych:

  • Grupa I Elektryczne
  • Grupa II Ciepłownicze
  • Grupa II Gazownicze

Działalność społeczna

Podejmujemy wiele inicjatyw społecznych mających na celu pracę na rzecz regionu północnego Mazowsza oraz nakierunkowanych na rozwój naszych członków. Jedną z tych inicjatyw są Mazowieckie Dni Techniki. Czyli cykliczne coroczne wydarzenie nakierunkowane na integrację środowisk technicznych oraz wspólną dyskusję o lokalnych problemach.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

USŁUGI I SZKOLENIA

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

SZKOLENIA
I USŁUGI

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Scroll to Top