Usługi

Usługi techniczne

Oferujemy szereg usług technicznych, m.in.
  • oceny stanu technicznego budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz samochodów,
  • usługi rzeczoznawców, w tym opracowanie dokumentacji technicznej, ekspertyzy, operaty i wyceny,
  • opracowujemy instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
  • wystawianie świadectw energetycznych budynków,
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka zawodowego;

Wynajem sal

Oferujemy również wynajem sal

na szkolenia, kursy, sympozja, konferencje, imprezy okolicznościowe i inne. Dysponujemy trzema salami o powierzchni użytkowej 35 m2, 50 m2 i 115 m2 (mieszczących odpowiednio 20, 30 i 100 osób).