SZKOLENIA

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne

 650,00 zł 

Eksploatacyjne

 • Elektryczne gr. 1
 • Energetyczne gr. 2
 • Gazowe gr. 3
Uprawnienia dozorowe

 650,00 zł 

Dozorowe

 • Elektryczne gr. 1
 • Energetyczne gr. 2
 • Gazowe gr. 3

Bezpieczeństwo osobiste

Szkolenie pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Omdlenia
 • Zakrztuszenia
 • Wypadki drogowe
NOT Ciechanów Szkolenia

Szkolenie okresowe BHP i PPOŻ

 • Pracownicy
 • Kadra kierownicza,
 • Inżynieryjno – techniczna

Szkolenie okresowe BHP i PPOŻ

 • Kadra administracyjno biurowa,
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Kursy operatorskie

Uprawnienia na wózki widłowe

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Typy i budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przy obsłudze
 • BHP
 • Ćwiczenia

Operator suwnic, żurawi, podestów, wciągarek i wciągników

 • Dozór techniczny i dźwignice
 • Budowa suwnic
 • Eksploatacja i obowiązki pracownika
 • BHP
 • Praktyka

Wszystkie ceny zawarte w ofercie są cenami całkowitymi!

Cennik szkoleń z możliwością negocjacji. W przypadku większych zamówień stosujemy atrakcyjne rabaty. Na Państwa życzenie dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb.

Scroll to Top