Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D)

Zapisz się już dziś ! Kurs energetyczny (gr 2- palacz) i gazowy (gr 3)
30/01/2020
Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie wizyt w biurze FSNT NOT w Ciechanowie do niezbędnego minimum. Większość spraw związanych z pracą biura, można załatwić drogą elektroniczną poprzez e-mail bądź telefon.Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 506 105 783, bądź mailowego na adres:  szkolenia_not_ciechanow@o2.pl
13/03/2020

Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kursy i egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (gr. 1).


 
budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

Terminy spotkań:
5.02.2020r. godz. 9:00

6.02.2020r. godz. 9:00

7.02.2020r. godz. 9:00

10.02.2020r. godz. 9:00

Egzamin odbędzie się w dniu 10.02.2020r. godz. 13:00

Koszt egzaminu eksploatacja -260 zł

Koszt egzaminu dozór -260 zł
Koszt kursu – 450 zł


Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest dokształcenie słuchaczy w zakresie obowiązującej tematyki egzaminacyjnej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1kV.

Czas trwania i sposób organizacji:
Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych
Sposób organizacji: 40 godzin wykładowych

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów

Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl