Trwa rekrutacja na kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych!!! Zapisz się już dziś!!!

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza

na kursy operator  – wózki jezdniowe podnośnikowe

Terminy szkoleń:

23.02.2021r. godz. 9:00

25.02.2021r godz. 8:00

26.02.2021 r. godz. 8:00

Koszt kursu: 500 zł

Koszt egzaminu UDT – 193,78 zł

 

Sposób organizacji:

Zajęcia teoretyczne organizowane są w formie wykładowej, zajęcia praktyczne w formie praktycznej nauki jazdy

Celem szkolenia jest uzyskanie:

  • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zapoznania z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłowa eksploatacje,

  • przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi,
   zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

  • pokaz i wykonanie sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp i ppoż., z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne,

  • zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi dozoru technicznego (dopuszczenie wózków do eksploatacji, eksploatacja i konserwacja wózków)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel.  506 105 783
www.notciechanow.pl

Scroll to Top