Przy FSNT NOT w Ciechanowie działa powołana przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja kwalifikacyjna nr 449. Egzamin zdany przed w/w komisją zapewnia uzyskanie lub odnowienie uprawnień z zakresu:

  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I - D), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II - D), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III - D), pobierz wniosek.
Zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia energetyczne wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. z nieoznaczonym terminem ważności tracą swoja ważność z dniem 02.05.2010r.

Mając na uwadze Państwa potrzeby FSNT NOT w Ciechanowie oferuje doszkalanie pracowników w zakresie wszystkich grup obejmujących eksploatację i dozór, oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie.

Szkolenia i egzaminy mogą odbywać się w siedzibie FSNT NOT w Ciechanowie oraz na wyjeździe w siedzibie zainteresowanych firm. NOT w Ciechanowie dysponuje wysokiej klasy fachowcami w tym zakresie oraz uprawnioną Komisją Kwalifikacyjną, która dojedzie na egzaminy zorganizowanych grup (minimum 10 osób).

Egzaminy odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 15.00. Sprawdź najbliższy termin:

DataGodzina
14 stycznia 201915:00
11 lutego 201915:00
11 marca 201915:00
8 kwietnia 201915:00
13 maja 201915:00
10 czerwca 201915:00
8 lipca 201915:00
12 sierpnia 201915:00
9 września 201915:00
14 października 201915:00
18 listopada 201915:00
9 grudnia 201915:00

Koszt egzaminu w 2019 r. wynosi 225,00 zł.

Opłaty za egzamin można dokonać w kasie FSNT NOT lub przelewem na konto: PEKAO Bank Pekao S.A. Nr 07 1240 5282 1111 0000 4895 8756

Skład osobowy Komisji Kwalifikacyjnej nr 449 powołanej przy Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Ciechanowie zgodnie z aktem powołania komisji nr 449/123/14/15:
Ryszard Omieciński – Przewodniczący Komisji
Daniel Rafał Gerwatowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Piotr Śliwiński - Członek Komisji
Marian Mowiński – Członek Komisji
Tomasz Tański - Członek Komisji
Krzysztof Malinowski – Członek Komisji
Waldemar Struzik – Członek Komisji
Henryk Marciniak – Członek Komisji
Tomasz Mitura – Członek Komisji
Mieczysław Maranowski – Członek Komisji
Krzysztof Mowiński – Członek Komisji
Bolesław Jatelnicki – Sekretarz Komisji

Komisja Kwalifikacyjna sprawdza kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,9 i 10, Grupie 2 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10, oraz w Grupie 3 pkt 2,3,4,5,6,7,8,9 i 10.

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ +48 (23) 672 43 18 LUB NAPISZ