Przy FSNT NOT w Ciechanowie działa powołana przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja kwalifikacyjna nr 449. Egzamin zdany przed w/w komisją zapewnia uzyskanie lub odnowienie uprawnień z zakresu:

 • UWAGA! Prosimy o drukowanie wniosków na jednej kartce - druk dwustronny.
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I - D), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II - D), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III - E), pobierz wniosek,
  • Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III - D), pobierz wniosek.
  Zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia energetyczne wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. z nieoznaczonym terminem ważności tracą swoja ważność z dniem 02.05.2010r.

  Mając na uwadze Państwa potrzeby FSNT NOT w Ciechanowie oferuje doszkalanie pracowników w zakresie wszystkich grup obejmujących eksploatację i dozór, oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie.

  Szkolenia i egzaminy mogą odbywać się w siedzibie FSNT NOT w Ciechanowie oraz na wyjeździe w siedzibie zainteresowanych firm. NOT w Ciechanowie dysponuje wysokiej klasy fachowcami w tym zakresie oraz uprawnioną Komisją Kwalifikacyjną, która dojedzie na egzaminy zorganizowanych grup (minimum 10 osób).

  Egzaminy odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 15.00. Sprawdź najbliższy termin:

  DataGodzina
  11 stycznia 202115:00
  8 lutego 202115:00
  8 marca 202115:00
  12 kwietnia 202115:00
  10 maja 202115:00
  14 czerwca 202115:00
  12 lipca 202115:00
  9 sierpnia 202115:00
  13 września 202115:00
  11 października 202115:00
  8 listopada 202115:00
  13 grudnia 202115:00

  Koszt egzaminu w 2021 r. wynosi 280,00 zł.

  Opłaty za egzamin można dokonać w kasie FSNT NOT lub przelewem na konto: PEKAO Bank Pekao S.A. Nr 07 1240 5282 1111 0000 4895 8756

  Skład osobowy Komisji Kwalifikacyjnej nr 449 powołanej przy Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Ciechanowie zgodnie z aktem powołania komisji nr 449/123/14/20-A:
  Ryszard Omieciński – Przewodniczący Komisji
  Daniel Rafał Gerwatowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  Piotr Śliwiński - Członek Komisji
  Marian Mowiński – Członek Komisji
  Tomasz Tański - Członek Komisji
  Krzysztof Malinowski – Członek Komisji
  Waldemar Struzik – Członek Komisji
  Henryk Marciniak – Członek Komisji
  Tomasz Mitura – Członek Komisji
  Mieczysław Maranowski – Członek Komisji
  Krzysztof Mowiński – Członek Komisji
  Jacek Grochowiecki – Członek Komisji
  Artur Giziński – Członek Komisji
  Iwona Trzcińska – Sekretarz Komisji

  Komisja Kwalifikacyjna sprawdza kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,9 i 10, Grupie 2 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10, oraz w Grupie 3 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10

 • MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ +48 (23) 672 43 18 LUB NAPISZ