UWAGA REKRUTACJA!!! WÓZKI WIDŁOWE. ROZPOCZĘCIE 9 WRZEŚNIA 2022 R.

UWAGA REKRUTACJA!!! WÓZKI WIDŁOWE. ROZPOCZĘCIE 4 MARCA 2022 R.
24/02/2022
Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D
31/08/2022

UWAGA REKRUTACJA!!! WÓZKI WIDŁOWE. ROZPOCZĘCIE 9 WRZEŚNIA 2022 R.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kurs z zakresu obsługi wózków widłowych 


budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

Koszt egzaminu – 212,34 zł (UDT)
Koszt kursu –  600,00 zł


Kurs wózki widłowe pozwala zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych z napędem silnikowym  z wymianą butli gazowej, jak również umiejętności związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów. Świadectwo dokumentujące zdobycie uprawnień na operatora wózka widłowego jest warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia we wszelkiego rodzaju magazynach, hurtowniach, oraz w zakładach produkcyjnych. Zdobycie uprawnień po kursie wózki widłowe jest przydatne także w momencie podjęcia pracy w sklepach wielkopowierzchniowych. Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto potrzebuje poszerzyć kwalifikacje, zdobyć uprawnienia do operowania wózkiem widłowym, lub przebranżowić się.


Cel kursu wózki widłowe z napędem silnikowym:

Kurs wózki widłowe dla operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym  ma na celu przygotowanie uczestnika do zdobycia uprawnień pozwalających mu na obsługę wózków jezdniowych różnych typów, oraz na wymianę butli gazowej.


Wymagania do rozpoczęcia kursu wózki widłowe z napędem silnikowym:
  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

Do realizacji kursów wózków jezdniowych z napędem silnikowym nie jest potrzebne prawo jazdy.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl