Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kursy i egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (gr. 1).


 
budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

Koszt egzaminu eksploatacja -301 zł

Koszt egzaminu dozór -301zł
Koszt kursu – 550 zł


Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest dokształcenie słuchaczy w zakresie obowiązującej tematyki egzaminacyjnej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1kV.

Czas trwania i sposób organizacji:
Czas trwania: 4 dni szkoleniowe

Sposób organizacji:  zajęcia teoretyczne – wykłady.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów

Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl

Scroll to Top