Trwa rekrutacja na kurs operatora wózka widłowego!!! Zapisz się już dziś!!!

Rekrutacja – Kurs energetyczny (gr 2- palacz) i gazowy (gr 3)
10/08/2018
Kurs bhp i ppoż. !!! Zapisz się już dziś!!!
29/08/2018

Trwa rekrutacja na kurs operatora wózka widłowego!!! Zapisz się już dziś!!!

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kursy operator wózka widłowego.

 

Czas trwania:

  • 44 godziny lekcyjne – teoria

  • 15 godzin lekcyjnych – jazda praktyczna

Sposób organizacji:

Zajęcia teoretyczne organizowane są w formie wykładowej, zajęcia praktyczne w formie praktycznej nauki jazdy

Celem szkolenia jest uzyskanie:

  • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu zapoznania z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłowa eksploatacje,

  • przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi,
   zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

  • pokaz i wykonanie sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp i ppoż., z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne,

  • zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi dozoru technicznego (dopuszczenie wózków do eksploatacji, eksploatacja i konserwacja wózków)

 

Koszt kursu: 500 zł

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl