REKRUTACJA!Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D) 19,20,21 stycznia 2022 r.

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA 3 GRUDNIA 2021 r. To ostatni termin w tym roku!!! UWAGA REKRUTACJA!!! WÓZKI WIDŁOWE od stycznia nowy cennik.
29/11/2021
Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D) 1,2,3,4 marca 2022 r.
24/02/2022

REKRUTACJA!Szkolenie SEP (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych Gr.1 E i D) 19,20,21 stycznia 2022 r.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kursy i egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (gr. 1).


 
budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

Terminy spotkań:

19.01.2022 godz. 9:00
20.01.2022 godz. 9:00
21.01.2022 godz. 9:00

Koszt egzaminu eksploatacja -301 zł

Koszt egzaminu dozór -301zł
Koszt kursu – 550 zł


Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest dokształcenie słuchaczy w zakresie obowiązującej tematyki egzaminacyjnej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1kV.

Czas trwania i sposób organizacji:
Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Sposób organizacji:  zajęcia teoretyczne – wykłady.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów

Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl