UWAGA REKRUTACJA!!! Zapisz się już dziś ! Kurs energetyczny (gr 2- palacz) i gazowy (gr 3)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (gr. 2) – PALACZ i gazowych (gr.3).


budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

Koszt egzaminu eksploatacja -280 zł

Koszt egzaminu dozór -280 zł
Koszt kursu – 450 zł


Cele kształcenia kursu energetycznego:
Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń zużywających energię cieplną, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające energię cieplna jak:
– Kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi
– Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
– Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
– Pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy,
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, jak również zapoznania ich z zasadami prowadzenia eksploatacji / dozoru instalacji i urządzeń z uwzględnieniem racjonalnej, oszczędnej i bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach.

Cele kształcenia kursu gazowego:
Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe jak:
– Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
– Urządzenia i sieci do przesyłania paliw gazowych
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, jak również zapoznania ich z zasadami prowadzenia eksploatacji / dozoru instalacji i urządzeń z uwzględnieniem racjonalnej, oszczędnej i bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl

Scroll to Top