V Mazowieckie Dni Techniki

Mazowieckie Dni Techniki 2023

V Mazowieckie Dni Techniki w Ciechanowie i Przasnyszu

W dniach 27 – 28.10.2023 w Ciechanowie oraz Przasnyszu odbyły się V Mazowieckie Dni Techniki. W wydarzeniu wzięło udział wielu wybitnych inżynierów z terenu województwa mazowieckiego oraz łódzkiego.

Mazowieckie Dni Techniki to szereg spotkań członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych w ramach Federacji NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej). Wydarzenia odbywają się kolejno we wszystkich większych miastach województwa mazowieckiego: Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach oraz Radomiu. Organizowane konferencje poświęcone są najistotniejszym problemom współczesnej nauki technicznej i przemysłu. Cykl spotkań kończy uroczysta gala podsumowująca w Warszawie.  

Tegoroczne dni techniki organizowane przez ciechanowski NOT przybrały wyjątkowy charakter. Pierwszego dnia odbyła się konferencja dotycząca wizji przyszłości Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz problemów energetycznych Polski oraz rejonu Północnego Mazowsza.

Jako pierwszy wystąpił mgr inż. Mirosław Czerw Prezes oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wygłosił referat zatytułowany „Historia, teraźniejszość i przyszłość Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Polsce” . Wykład miał charakter wprowadzający w tematykę konferencji. Prowadzący przedstawił  historię rozwoju ruchu stowarzyszeniowego, obecny stan, cele i podejmowane działania. W dalszej części wystąpienia zaprezentował koncepcję rozwoju organizacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne miałyby w większym stopniu skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów społecznych i gospodarczych występujących w poszczególnych regionach polski.  

Kolejny referat wygłosił mgr inż. Tomasz Mitura – członek SIMP Ciechanów.  Wystąpienie dotyczyło możliwości zastosowania turbin gazowych do produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z przedstawionymi informacjami wykorzystanie takiej technologii jest idealnym sposobem do wygenerowania mocy szczytowych, czyli zaspokojenia nagłych wzrostów poboru energii przez odbiorców i uniknięcia tym samym zaników mocy w sieci.

Następne głos zabrał przedstawiciel  ciechanowskiego SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Pan Marek Hetmański przedstawił wszystkie możliwe sposoby magazynowania energii oraz zaprezentował przykłady istniejących instalacji wykorzystujących poszczególne rozwiązania. Jak wynika z referatu jednym z bardziej obiecujących rozwiązań jest magazynowanie energii w postaci wodoru.

Kolejny  referat odpracowany przez dr. inż. Daniela Gerwatowskiego oraz mgr inż. Mateusza Mostowego z SIMP Ciechanów dotyczył właśnie technik wodorowych. Przedstawiono aktualny stan wiedzy odnośnie właściwości wodoru, metod pozyskiwania oraz systemu dotowania jego produkcji. W zależności od technologii wytworzenia wodorowi nadawane jest oznaczenie w postaci odpowiedniego koloru. Wodór pozyskany z węgla jest oznaczony kolorem czarnym, wodór z gazu ziemnego jest szary, natomiast wodór pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii ma kolor zielony. W zależności od koloru przysługuje odpowiedni poziom dotacji. Największe wsparcie przysługuje wodorowi zielonemu. Zdaniem autorów oznaczenie zielone powinno przysługiwać również wodorowi pozyskanemu z biogazu. Okolice Ciechanowa, Północne Mazowsze jako teren rolniczy, posiada duże perspektywy do budowy biogazowni, a co za tym idzie, do produkcji zielonego biowodoru.

Wokół tematu zawiązała się żywiołowa i merytoryczna dyskusja, w której poruszono wiele istotnych aspektów. Ostatecznie ustalono, że perspektywa zastosowania technologii biowodorowej jest warta dokładnego zbadania i dalszego omówienia przez członków Stowarzyszeń Naukowo Technicznych.

W sobotę 28 października odbył się piknik lotniczy na Lotnisku w Przasnyszu. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu kpt. Tadeusza Wrony. Kapitan zasłynął perfekcyjnym lądowaniem uszkodzonym boeingiem 787 na lotnisku Warszawa – Okęcie 1 listopada 2011 roku. Szereg usterek technicznych oraz nieszczęśliwych zbiegów okoliczności doprowadził do awarii mechanizmu opuszczania podwozia. Załoga samolotu  została zmuszona do wykonania lądowania awaryjnego.

Słynny pilot wygłosił wykład o bezpieczeństwie w lotnictwie. Przedstawił wiele istotnych faktów wpływających na bezpieczeństwo i wyjaśnił główne przyczyny występowania katastrof lotniczych. Nawiązał również do dramatycznych wydarzeń sprzed dwunastu lat. W sposób szczegółowy opisywał przebieg lotu i wydarzeń poprzedzających. Występ znanego pilota nie był przypadkowy. Jest on członkiem ciechanowskiego oddziału Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Dzięki czemu możemy liczyć na wsparcie naszego regionu przez tego wyjątkowego działacza.

Po wykładzie zaproszeni goście wzięli udział w pokazach lotniczych, a odważniejsi sami zasiedli za sterami samolotów i wykonali kilka akrobacji pod nadzorem instruktorów.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest organizacją pozarządową zrzeszającą 40 stowarzyszeń technicznych na obszarze całej Polski. W Ciechanowie działa jednostka terenowa NOT skupiająca wokół siebie trzy stowarzyszenia na prawach oddziału Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz kilka kół terenowych innych stowarzyszeń.   

Scroll to Top