Ogólnopolski konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT

UWAGA REKRUTACJA!!! WÓZKI WIDŁOWE
10/08/2021
UWAGA REKRUTACJA!!! Zapisz się już dziś ! ZACZYNAMY 15 LISTOPADA Kurs energetyczny (gr 2- palacz) i gazowy (gr 3)
05/11/2021

Ogólnopolski konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT

Konkurs ma na celu:
1)inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć,
2) wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych
3) promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki
Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące:
−przedsiębiorstwa,
−zakłady projektowe,
−uczelnie lub jednostki badawczo
– rozwojowe,
− instytucje,
− organizacje pozarządowe,
 
Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:
− konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
− procesów technologicznych i metod wytwarzania,
−systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
−ochrony środowiska,
−ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
 
Za osiągnięcia uważa się rozwiązania nowatorskie, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.).
Dokumentacje zgłoszonych prac konkursowych w wersji pisemnej
i elektronicznej należy składać w Biurze FSNT Rada w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 6
tel. 506 105 783, email: szkolenia_not_ciechanow@o2.pl
 

 


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania: 

Pobierz PDF

Pobierz .doc