Jubileusz 40-lecia NOT

Wykład 1 – Inżynieria ryzyka.pdf

 

 

Wykład 2 – Dostosowanie PEC do wymogów BAT IED MCP Strategia rozwoju 2018 – 2024 – dostępny w biurze NOT