EGZAMINY- gr 1, gr 2, gr 3 !!! Zapraszamy 08.02.2021r. godz. 15:00!!!

Egzaminy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (gr. 1), energetycznych (gr.2)-PALACZ, gazowych (gr 3) odbędą się w dniu

08.02.2021 r. 15:00

budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów
 
 
Koszt jednego egzaminu wynosi 280,00 zł
 
 
Opłaty za egzamin można dokonać w kasie FSNT NOT lub przelewem na konto: PEKAO Bank Pekao S.A.  Nr 07  1240  5282  1111  0000  4895  8756
 
 
Egzamin zdany przed Komisją Kwalifikacyjną zapewnia uzyskanie lub odnowienie uprawnień z zakresu:- Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I – E),
– Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci elektrycznych (Gr. I – D),
– Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II – E),
– Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci energetycznych (Gr. II – D),
– Eksploatacji urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III – E),
– Eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji sieci gazowych (Gr. III – D)

UWAGA!!!
Zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia energetyczne wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. z nieoznaczonym terminem ważności tracą swoja ważność z dniem 02.05.2010 r.
 
Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów

Tel.  506 105 783
www.notciechanow.pl

Scroll to Top