Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie wizyt w biurze FSNT NOT w Ciechanowie do niezbędnego minimum. Większość spraw związanych z pracą biura, można załatwić drogą elektroniczną poprzez e-mail bądź telefon.Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 506 105 783, bądź mailowego na adres:  szkolenia_not_ciechanow@o2.pl
13/03/2020
KURS- Obsługa kosy i pilarki spalinowej! Zapraszamy do zapisu!!!
20/07/2020

Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych!!!

    Szanowni Państwo, informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne, które wygasają w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., zachowają ważność do 31 grudnia 2020 roku!!! 


 
 Dz. U. poz. 568 z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
 Art. 31x. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w    ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.