II MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI W CIECHANOWIE – 24.10.2019 R.

Praca dla Inżyniera -Elektryka!!!
26/03/2019
XIII edycja Konkursu Młody Innowator pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
17/09/2019

II MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI W CIECHANOWIE – 24.10.2019 R.

II Mazowieckie Dni Techniki odbędą się w 5 miastach Mazowsza:
– Ciechanowie
    – Ostrołęce
        – Płocku
            – Radomiu
oraz w Warszawie, gdzie odbędzie się Uroczysta Gala podsumowująca MDT 2019. Z przyjemnością informujemy, że Patronat Honorowy przyjęli:

– Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam STRUZIK

– Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera

– Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski


Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.


Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
– rozwój zainteresowań technicznych,
– zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych
  i przemysłowych,
– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności
  zastosowań technicznych,
– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
– docenienie zawodu inżyniera i technika,
– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Plakat do pobrania:

http://mazowieckie.dni-techniki.edu.pl/pisma/Plakat_MDT19.

CIECHANOWSKIE DNI TECHNIKI ODBĘDĄ SIĘ W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE

PROGRAM:
10:00 – 13:00
  • wystąpienia okolicznościowe
  • referaty techniczne :
„Z dziejów elektryfikacji ziemi ciechanowskiej” – dr Zbigniew Ptasiewicz
„Fotowoltaika w Polsce w świetle zmian na rynku energetycznym” – mgr inż. Radosław Gutowski, Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Oddziale Radomskim SEP
  • zwiedzanie Muzeum Romantyzmu

SPONSOR II MAZOWIECKICH DNI TECHNIKI W CIECHANOWIE:

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC PROSIMY O ZAPISY DO DNIA 30.09.2019 R.  TEL. 506 105 783 LUB E-MAIL szkolenia_not_ciechanow@o2.pl