II MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI W CIECHANOWIE 24.10.2019 R.

XIII edycja Konkursu Młody Innowator pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
17/09/2019
SEMINARIUM Zmiany w PIT i CIT 2020 r.
28/01/2020

II MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI W CIECHANOWIE 24.10.2019 R.


 W dniu 24 października 2019 roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyły się II Mazowieckie Dni Techniki.
Dni Techniki Organizowane są przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej na Mazowszu w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i w Warszawie. 
Współorganizatorami wydarzenia byli: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Sponsorem II Mazowieckich Dni Techniki w Ciechanowie był System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a

 
 
Gości przybyłych na konferencję w powitała w imieniu Dyrektora Muzeum Romantyzmu Pani Paulina Rybczyńska – Kierownik Działu Edukacji.

Następnie głos zabrał Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie – Pan Jerzy Król, który powitał wszystkich zgromadzonych gości i krótko scharakteryzował działalność Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie.

Po wystąpieniu Prezes przekazał głos Przewodniczącemu Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Panu Romanowi Lulisowi, który przedstawił przedmiot działalności Izby.

Po wystąpieniu Przewodniczącego sylwetki prelegentów przedstawił Członek Zarządu NOT Pan Daniel Gerwatowski.

Wykład pt. „Elektryfikacja Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej” wygłosił Doktor Nauk Humanistycznych, autor książek dotyczących dziejów okupacyjnych północnego Mazowsza m.in. rejencji ciechanowskiej w czasie okupacji, a także dwóch książek dotyczących dziejów Opinogóry – dr Zbigniew Ptasiewicz.

Wykład pt. „Fotowoltaika w Polsce w świetle zmian na rynku energetycznym” zaprezentował Szef Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział w Radomiu – mgr inż. Radosław Gutowski.

Po wystąpieniach prelegentów i dyskusji zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku zostali zaproszeni do zwiedzania Zespołu Parkowo – Pałacowego w Opinogórze. Wśród zwiedzanych obiektów należy wymienić Neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., Dwór, Oficynę dworską.