ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W 2018 ROKU

XI edycja Konkursu Młody Innowator
18/10/2017
Kurs bhp i ppoż. !!! Zapisz się już dziś!!!
04/12/2017

ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W 2018 ROKU

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie

zaprasza na seminarium

ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W 2018 ROKU


29 listopada 2017 r. godz. 9:00
budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 250zł.+ VAT.*

W ramach szkolenia proponujemy kawę, herbatę i ciasteczka oraz zapraszamy w przerwie na obiad.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel.23/672 43 18, 506 105 783 lub drogą elektroniczną

szkolenia_not_ciechanow@o2.pl do dnia 22.11.2017 r.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

PEKAO Bank Pekao S.A. nr 07 1240 5282 1111 0000 4895 8756

* VAT nie dotyczy pracowników instytucji, których szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych zgodnie z Art. 43 Ust.1 pkt29C) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 Dz.U.2004 nr 54 poz.535 z póź. zm.

 

 


 Program kursu

I. PODATEK VAT

 1. Metoda podzielonej płatności – split payment.
 2. Zmiany w uldze na złe długi.
 3. Kasy fiskalne w 2018 r.
 4. Zmiany w stosowaniu PKWiU od 2018 r.
 5. JPK w 2018 r.
 6. Rejestr podatników VAT.

II. PODATEK CIT

 1. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych.

 2. Publikacja danych podatkowych wybranych podatników CIT przez MF.

 3. Wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł.

 4. Wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

 5. Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych.

 6. Doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego.

 7. Nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw.

 8. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

 9. Strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto.

 10. Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 10.000 PLN.

III. PODATEK PIT

 1. Ograniczenie w zakresie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych otrzymanych nieodpłatnie.
 2. Wprowadzenie limitu dla możliwości stosowania ryczałtu od przychodów z najmu (do 100.000 PLN).
 3. Zmiany w zakresie przychodów z programów motywacyjnych (instrumenty finansowe i papiery wartościowe) poprzez uznanie ich za nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście.
 4. Zmiany w zakresie ustalania dochodu z akcji otrzymanych w drodze programów motywacyjnych.
 5. Pozostałe zmiany w PIT, w tym: zaliczki na podatek, kwota wolna , koszty autorskie, nowe zwolnienia w PIT i rozszerzenie ulg podatkowych.

 


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów

Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl