SEMINARIUM ZMIANY W PODATKACH 2019 R.- CIT , PIT. VAT.

Rekrutacja – Kurs elektryczny (gr. 1) energetyczny (gr. 2- palacz) i gazowy (gr.3)
02/01/2019
Praca dla Inżyniera -Elektryka!!!
26/03/2019

SEMINARIUM ZMIANY W PODATKACH 2019 R.- CIT , PIT. VAT.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na seminarium.

10 stycznia 2019 r. godz. 9:00
budynek NOT ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 250zł.+ VAT.*

W ramach szkolenia proponujemy kawę, herbatę i ciasteczka oraz zapraszamy w przerwie na obiad.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel.23/672 43 18, 506 105 783 lub drogą elektroniczną

szkolenia_not_ciechanow@o2.pl do dnia 04.01.2019 r.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

PEKAO Bank Pekao S.A. nr 07 1240 5282 1111 0000 4895 8756

* VAT nie dotyczy pracowników instytucji, których szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych zgodnie z Art. 43 Ust.1 pkt29C) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 Dz.U.2004 nr 54 poz.535 z póź. zm.

 


Program kursu

 

CIT i PIT w 2019 r.:

 • Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX) – zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz podstawowe zasady preferencji podatkowej;
 • Koszty podatkowe z tytułu finansowania własnego spółek (notional interest deduction – NID).
 • Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał;
 • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 • Wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności;
 • Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy przedmiotem aportu są pożyczki lub inne wierzytelności.
 • Zmiany w zakresie poboru podatku u źródła, umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji;
 • Wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych;
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym;
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy;
 • Zmiany w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).
 • Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%;
 • Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.
 • Podwyższenie limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.
 • Nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmie – limitowanie kosztów.
 • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 • Likwidacja dodatkowych obowiązków informacyjnych w podatkach dochodowych. np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.
 • Zmiany dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Skrócenie terminu składania do US niektórych informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 11, PIT – 8C).
 • Zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej w PIT;
 • Nowe zasady ustalania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości
 • Ryczał od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z najmu
 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 • Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika

PODATEK VAT

 • Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych.
 • Faktury wystawiane na podstawie paragonów – NOWE ZASADY I SANKCJE!
 • Zmiany dotyczące sankcji w podatku VAT.
 • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia.
 • Ograniczenie zwolnień podmiotowych.
 • Wprowadzenie przepisów w zakresie zwrotu VAT w sytuacji „bezpodstawnego wzbogacenia się podatnika”.
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.
 • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zmiany w zakresie stawek VAT.
 • Zmiany w zakresie faktur RR.
 • Likwidacja deklaracji VAT.
 • Kasy fiskalne w 2019 r. (kasy on-line).
 • Zmiany w zakresie rejestracji, wykreślania podatników z rejestru VAT i przywracania ich do rejestru VAT,
 • Rozliczenie VAT od importu towarów w tzw. rozliczeniu zamknięcia.
 • Określenie terminu, z dniem którego następuje przedłużenie terminu do zwrotu VAT.
 • Kaucja gwarancyjna – nowe zasady dla podatników biorących udział w obrocie towarami wrażliwymi z załącznika nr 13 ustawy o VAT.
 • Limity małego podatnika na 2019 r.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl