Rekrutacja – Kurs elektryczny (gr. 1) energetyczny (gr. 2- palacz) i gazowy (gr.3)

Wynajmiemy lokal na cele gastronomiczne
07/11/2018
Praca dla Inżyniera -Elektryka!!!
26/03/2019

Rekrutacja – Kurs elektryczny (gr. 1) energetyczny (gr. 2- palacz) i gazowy (gr.3)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (gr.1), energetycznych (gr. 2) – PALACZ i gazowych (gr.3).


budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów
Koszt jednego egzaminu -225 zł

Koszt kursu – 450 zł

Celem kursów jest przygotowanie do egzaminu z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych.
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl