Politechnika Warszawska zaprasza na studia podyplomowe INŻYNIERIA GAZOWNICTWA

Zapraszamy na kursy i seminaria
23/05/2016
III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXV Kongres Techników Polskich
13/06/2016

Politechnika Warszawska zaprasza na studia podyplomowe INŻYNIERIA GAZOWNICTWA

Szanowni Państwo,

Zapraszam na Studia Podyplomowe INŻYNIERIA GAZOWNICTWA.

Studia o nowoczesnym gazownictwie, w tradycyjnej formule wzbogacone o wizyty studyjne.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz

Kierownik Studiów Podyplomowych

Studia podyplomowe Inżynieria Gazownictwa w najbliższym roku akademickim będą obchodziły swoje 25-lecie. Zostały uruchomione w 1992 roku. Twórcą i Kierownikiem Studiów od blisko ćwierć wiecza jest Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, Sekretarzem dr inż. Małgorzata Kwestarz. Studia są dwusemestralne, realizowane w systemie weekendowym, co oznacza zajęcia w sobotę i niedzielę (dwa weekendy w miesiącu). Łącznie zamykają się w 17 zjazdach, co przekłada się na 272 godziny dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych, wizyt studyjnych w Krajowej Dyspozycji Gazem (Gaz System S.A.), Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym PGNiG S.A., na terenie Kawernowego Magazynu Gazu w Mogilnie oraz tłoczni gazu ziemnego na gazociągu jamalskim. W ostatnim roku po raz pierwszy byliśmy gośćmi w porcie przeładunku gazu płynnego w Świnoujściu. W ciągu 24 lat studia ukończyło ponad 1000 osób. Zajęcia prowadzą wykładowcy z Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych we współpracy z ekspertami z PGNiG S.A. Gaz Systemu S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., firmy audytorskiej PWC i wielu firm współpracujących z branżą gazownictwa. Studia te są ofertą dydaktyczną stworzoną i wciąż modyfikowaną przez zespół naukowców Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych specjalizujących się w Inżynierii Gazownictwa a szczególnie w zagadnieniach przesyłu i dystrybucji gazu.

Nowością jest blok poświęcony zagadnieniom handlu i obrotu gazem w Polsce i Unii Europejskiej. Cieszył się dużym zainteresowaniem, pomimo że znacząco odbiega od zagadnień technologicznych i eksploatacyjnych na rzecz ekonomii i prawa administracyjnego

Zakres merytoryczny zajęć prowadzonych na Studiach składa się z pięciu obszarów tematycznych:

I. Komputerowe metody obliczeniowe sieci gazowych

II. Techniczne problemy transportu i magazynowania gazu

III. Techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu

IV. Zasady efektywnej eksploatacji sieci gazowych

V. Liberalizacja rynku gazu w Polsce

VI. Handel i obrót gazem w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pracujących w sektorze gospodarki związanej z gazownictwem bądź rozwijających swój dotychczasowy obszar zainteresowań zawodowych. Jesteśmy gotowi sprostać wymaganiom osób o specjalistycznej wiedzy branżowej jak i Słuchaczom, którzy w ogólnym zarysie znają zagadnienia z branży inżynierii gazownictwa. Proponowany program studiów jest jedynie zarysem. W odpowiedzi na oczekiwania Słuchaczy corocznie jest modyfikowany pod względem liczby godzin w poszczególnych blokach tematycznych jak również na poprzez wprowadzanie nowych przedmiotów. Tak więc, wspólnie z Państwem tworzymy ramy programowe a Zespół naukowców i ekspertów branżowych stara się wypełnić je w sposób satysfakcjonujący Słuchaczy.

Serdecznie polecam i zapraszam na Uczelnię

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz

Kierownik Studiów Podyplomowych

Inżynieria Gazownictwa

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Dr inż. Małgorzata Kwestarz

malgorzat.kwestarz@is.pw.edu.pl

TEL. 502 27 42 41