Mazowieckie Dni Techniki – Ciechanów 25 października 2018

Rusza XII edycja Konkursu Młody Innowator
17/10/2018
Konferencja naukowo – techniczna – MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI CIECHANÓW, 25.10.2018 r.
26/10/2018

Mazowieckie Dni Techniki – Ciechanów 25 października 2018

Mazowieckie Dni Techniki 2018

Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
– zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
– rozwój zainteresowań technicznych,
– zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
– zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
– uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
– poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
– preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
– docenienie zawodu inżyniera i technika,
– budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

PROGRAM

Konferencja naukowo – techniczna:

10:00 – 13:00

  • Wystąpienia okolicznościowe,

  • wykład z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

  • referaty techniczne,

  • pokaz technik wytwarzania.

W Ciechanowie Patronatem Honorowym organizację obchodów objął Prezydent Miasta Ciechanów – Pan Krzysztof Kosiński.

Współorganizatorami są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział Ciechanów.

                                      

 

 

 

 

PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWE ISBUD JÓZEF ŁATYFOWICZ

BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH KRUK

Agnieszka Kruk

 

 

Plakat do pobrania:  Plakat_MDT18