Doszkolenie do egzaminu-kurs elektryczny (gr1), kurs energetyczny (gr 2- palacz) i gazowy (gr 3)!!! Zapisz się już dziś!!!!

Konferencja naukowo – techniczna – MAZOWIECKIE DNI TECHNIKI CIECHANÓW, 25.10.2018 r.
26/10/2018
Wynajmiemy lokal na cele gastronomiczne
07/11/2018

Doszkolenie do egzaminu-kurs elektryczny (gr1), kurs energetyczny (gr 2- palacz) i gazowy (gr 3)!!! Zapisz się już dziś!!!!

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie zaprasza na doszkolenie do egzaminu z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (gr1), energetycznych (gr. 2) – PALACZ i gazowych (gr.3).


budynek NOT
ul. Powstańców Warszawskich 6 Ciechanów
 

Koszt jednego egzaminu -210 zł
Koszt doszkolenia – 200 zł


Cele kształcenia kursu elektrycznego:
Celem kształcenia jest dokształcenie słuchaczy w zakresie obowiązującej tematyki egzaminacyjnej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1kV.

Cele kształcenia kursu energetycznego:
Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń zużywających energię cieplną, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające energię cieplna jak:
– Kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi
– Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
– Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
– Pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy,
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, jak również zapoznania ich z zasadami prowadzenia eksploatacji / dozoru instalacji i urządzeń z uwzględnieniem racjonalnej, oszczędnej i bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach.

 

Cele kształcenia kursu gazowego:
Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe jak:
– Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
– Urządzenia i sieci do przesyłania paliw gazowych
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, jak również zapoznania ich z zasadami prowadzenia eksploatacji / dozoru instalacji i urządzeń z uwzględnieniem racjonalnej, oszczędnej i bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
– ukończone 18 lat
– w kursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne oraz skierowane przez zakład pracy.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą PE z dn. 10.04.1997 r. oraz zmianą do tej Ustawy z dn. 04.03.2005 r. uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe wydane w okresie od 21.06.2003 r. do dn. 03.05.2005 r. jako bezterminowe straciły swoją ważność z dniem 02.05.2010 r.


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Tel. (023) 672 43 18 , 506 105 783
www.notciechanow.pl